mainlogo

You must be 18+ to view this page

You must be at least eighteen years old to view this content. Are you over eighteen and willing to see adult content?

트리톤 런던포커대회보고 깨달은전략 - 포커고수

하이 바이인 개고수 프로들이 모여있는 그 대회 유튜버 영상 봤는데, 거기서도 포지션 플레이 핸드레인지 넓고 스탠다드 정답은 없다 베팅플레이 이어가던데~ 결국 아무리 오래친 경력 좋...

mobilebanner
bookbanner

댓글 수

 

36

2023.08.02 13:11:30

2023.08.02 13:11:38

2023.08.02 17:59:03

2023.08.02 20:16:36

2023.08.02 22:12:36

2023.08.03 12:25:58

2023.08.04 20:51:50

2023.08.31 14:59:26

2023.09.08 01:00:58

2023.08.08 02:51:06

2023.08.28 19:57:07

댓글 작성은 로그인이 필요합니다.

클릭 시 로그인페이지로 이동합니다.

글 수

 

1,195

제목

글쓴이날짜
2015-01-21
2023-09-11
2023-09-09
2023-09-06
2023-09-04
2023-08-30
2023-08-29
2023-08-25
2023-08-23
2023-08-22
2023-08-22
2023-08-17
2023-08-15
2023-08-14
2023-08-04
2023-08-04
2023-08-03
2023-08-03
2023-08-02
2023-08-02
2023-07-30

검색