WPL 레이크백 현황표 - 공지사항 - 포커고수 본문 바로가기
글 수 307

WPL 레이크백 현황표

조회 수 4096 추천 수 0 2021.06.01 14:29:10


닉네임     총 레이크+피 플레이스 커미션 30% 레이크백 80%
iwheo     5,365,729,796 1,609,718,939 1,287,775,151
밥버거저격수 4,636,295,906 1,390,888,772 1,112,711,018
AORUS     4,308,779,197 1,292,633,759 1,034,107,007
꿀벌닌자     2,986,720,423 896,016,127 716,812,902
뱅크부족     2,957,885,243 887,365,573 709,892,458
발망이     2,253,377,302 676,013,191 540,810,552
G_5474283 2,167,758,603 650,327,581 520,262,065
혁구     2,138,477,199 641,543,160 513,234,528
엣헴엣헴신이나 2,086,842,385 626,052,715 500,842,172
안봐줌     1,599,447,790 479,834,337 383,867,470
조나인     1,434,802,859 430,440,858 344,352,686
에르메스     1,341,851,824 402,555,547 322,044,438
Mikisol     1,284,360,501 385,308,150 308,246,520
G_4733276 1,208,952,897 362,685,869 290,148,695
좌우뺨     972,073,131 291,621,939 233,297,551
Gonz1     884,658,466 265,397,540 212,318,032
G_1920128 764,053,823 229,216,147 183,372,917
틸트     688,226,222 206,467,867 165,174,293
저스디스     546,885,944 164,065,783 131,252,627
파이트클럽 499,373,609 149,812,083 119,849,666
웹툰조수희 412,276,398 123,682,920 98,946,336
LIoyd     292,561,866 87,768,560 70,214,848
희야짜응     268,080,014 80,424,004 64,339,203
G_4505160 217,172,839 65,151,852 52,121,481
동국대타짜1 201,934,466 60,580,340 48,464,272
조종수     196,749,942 59,024,982 47,219,986
coco79     191,171,726 57,351,518 45,881,214
홀짝데이     191,004,754 57,301,426 45,841,141
드려     181,676,928 54,503,078 43,602,463
G_8653788 166,145,576 49,843,673 39,874,938
성남FC팬     151,606,930 45,482,079 36,385,663
개도12     144,976,602 43,492,981 34,794,385
지녕s     139,738,527 41,921,558 33,537,247
G_6111025 82,680,000 24,804,000 19,843,200
강솔B     70,739,021 21,221,706 16,977,365
승진     63,455,368 19,036,610 15,229,288
아임류지     59,813,543 17,944,063 14,355,250
투피뽀쁠은뭐라고 54,046,589 16,213,977 12,971,181
G_9773176 46,629,180 13,988,754 11,191,003
G_5497828 32,701,002 9,810,301 7,848,240
G_9144751 31,500,000 9,450,000 7,560,000
G_8968665 28,988,496 8,696,549 6,957,239
잘좀하자     27,287,566 8,186,270 6,549,016
G_6436145 20,026,191 6,007,857 4,806,286
DennyLee     19,993,789 5,998,137 4,798,509
구름문     18,812,578 5,643,774 4,515,019
9999     17,268,084 5,180,425 4,144,340
G_7719914 17,210,331 5,163,099 4,130,479
올해의핸드k3 16,908,432 5,072,530 4,058,024
Nokcha33     14,158,738 4,247,621 3,398,097
윤쪼이     12,066,794 3,620,038 2,896,031
POGO스티브예 11,295,865 3,388,759 2,711,008
묵혼     11,270,000 3,381,000 2,704,800
G_5657452 10,275,000 3,082,500 2,466,000
새드스토리 8,936,048 2,680,814 2,144,651
Rootwoo     8,692,029 2,607,609 2,086,087
G_6099866 7,566,314 2,269,894 1,815,915
Veritas7     7,369,910 2,210,973 1,768,778
Moongchi     6,807,500 2,042,250 1,633,800
Pointgod     6,447,613 1,934,284 1,547,427
kynoaa     5,683,656 1,705,097 1,364,077
Jae0Hyun     5,199,711 1,559,913 1,247,931
그러게왜그랬어 4,866,657 1,459,997 1,167,998
AArchi     3,266,598 979,979 783,984
wishpot     3,206,437 961,931 769,545
돌맹이     3,106,347 931,904 745,523
정팔     3,000,000 900,000 720,000
Honeytea     2,935,693 880,708 704,566
고이접어나빌레라 2,408,603 722,581 578,065
G_1350933 2,298,953 689,686 551,749
G_1170406 1,902,489 570,747 456,597
고요이     1,871,890 561,567 449,254
G_1024806 1,866,500 559,950 447,960
Unknown1   1,760,241 528,072 422,458
G_5055304 1,697,074 509,122 407,298
Arme     1,620,823 486,247 388,997
G_8065102 1,606,233 481,870 385,496
G_9084415 1,544,269 463,281 370,625
시나리오쓰고있네 1,294,037 388,211 310,569
NL2Kongo   1,236,948 371,085 296,868
G_2596418 1,129,103 338,731 270,985
G_9779343 875,092 262,528 210,022
G_1348804 829,560 248,868 199,095
Teacer     782,756 234,827 187,861
발작성올인증후군 578,562 173,569 138,855
MUYAH0     560,997 168,299 134,639
G_5035734 524,390 157,317 125,854
Forrest     473,142 141,942 113,554
G_8454389 450,250 135,075 108,060
윤갱     409,635 122,890 98,312
Poker2u     349,410 104,823 83,858
G_6283401 295,242 88,573 70,858
필리핀의뎅귀 268,992 80,697 64,558
bansooda     232,213 69,664 55,731
G_8459350 200,272 60,082 48,065
74올인     188,825 56,648 45,318
G_7045600 151,888 45,566 36,453
G_3419900 145,902 43,771 35,017
G_6980236 127,356 38,207 30,565
재필     121,357 36,407 29,126
G_3796264 105,865 31,760 25,408
APE     70,130 21,039 16,831
G_2422167 70,124 21,037 16,830
훅허리     58,658 17,597 14,078
G_2691523 53,043 15,913 12,730
G_1764351 52,296 15,689 12,551
bokkda     46,675 14,003 11,202
이왕걸     34,298 10,289 8,231
가영     5,999 1,800 1,440
떼루와     5,000 1,500 1,200
G_6029386 5,000 1,500 1,200
G_6393377 150 45 36

 

 

5월 31일까지의 레이크 현황임.

 

10일 까지 시스템적으로 자동지급 할수있게 하는게 목표

 

목표 날짜까지 불가능하면 10일날 전원 수동지급 처리하겠음 

 List of Articles
제목 글쓴이 날짜 조회 수 추천 수
WPL 1위~9위 명단 공개 update [43] 생컨 2021-07-30 1330 2
WPL 포고 리그 예선 기념 WPL 쿠폰 판매 안내 (재입고) updatefile [45] 생컨 2021-07-28 1817 3
친목성 닉언급 ㄴ update [15] 생컨 2021-07-28 1140  
210731 TigerBK배 $500 개런티 토너먼트 진행안내 [21] 조찐이 2021-07-27 1089  
WPL X 포커고수 1000억 게런티 토너먼트 개최 안내 ( 일정수정) updatefile [35] 포커고수 2021-07-16 4309 4
출판 번역자 모집 안내 [15] 포커고수 2021-06-25 2139 3
별칭 / 형 칭호 / 친목성 닉언급 다 친목벤처리함 update [41] 포커고수 2020-09-26 27448  
1레벨 2레벨 거래글, 스테이킹 금지합니다. [371] 포커고수 2019-05-16 64745 2
업데이트된 3자사기 방지 사용 법 및 사용례 * 전유저 거래글에 해당공지 링크 첨부 * file [76] 모르쇠 2019-03-31 113833 18
포커고수내 사기 피의자 연락처 공유 안내 [100] 포커고수 2017-04-08 107026  
포커고수 공지글 모음 포커고수 2014-02-20 201853 4
반말 ㅇㅇ친목질 ㄴㄴ개인방송/코칭 ㄴㄴ별칭/애칭/형님칭호/정치글 ㄴㄴ 아이디 사이에 *표시해도 닉언급벤 생컨 2014-04-01 194555 4
WPL 레이크백 최종 공지 (큰일남) [8] 포커고수 2021-06-02 3017  
WPL 레이크백 현황표 [23] 생컨 2021-06-01 4096  
WPL 레이크백 관련 재공지 [21] 포커고수 2021-05-23 3975 4
210522 냄비뚜껑배 $500 개런티 토너먼트 진행안내 [23] 조찐이 2021-05-19 2868 1
WPL 월간 랭킹 쟁탈전 안내 file [20] 포커고수 2021-05-17 16702  
WPL 플레이스 오픈 안내 (수정2) - 개인 레이크백 조정 [14] 포커고수 2021-05-17 4512 2
210515 KKs배 $100 개런티 토너먼트 진행안내 [23] 조찐이 2021-05-13 2464  
210424 littlefish배 $100 개런티 토너먼트 진행안내 [11] 조찐이 2021-04-15 4701 2
210424 쿠우배 $1000 개런티 토너먼트 진행안내 [51] 조찐이 2021-04-15 6689 4
포커고수 휴무 안내 [49] 포커고수 2021-04-08 5086 14
210403 라라라1배 $500 개런티 토너먼트 진행안내 [12] 조찐이 2021-03-26 2882 3
210327 라라라1배 $500 개런티 토너먼트 진행안내 [17] 조찐이 2021-03-17 3882 4
210321 라라라1배 $500 개런티 토너먼트 진행안내 [21] 조찐이 2021-03-17 2687 2
WPL 스폰 상품 포인트샵 입고 안내 [33] 포커고수 2021-03-17 14147 6
2월 포인트샵 상품 입고 안내 [19] 포커고수 2021-02-27 3499 2
210306 smhs배 $100 개런티 토너먼트 진행안내 [27] 조찐이 2021-02-27 2543 1
뉴스 게시판 글 작성자 모집 안내 [22] 포커고수 2021-02-26 10568 2
210227 갈매기의꿈배 $100 개런티 토너먼트 진행안내 [19] 조찐이 2021-02-24 1780 4
210213 필드완배 $100 개런티 토너먼트 진행안내 [14] 조찐이 2021-02-10 2099 2
포커 뉴스 게시판 업데이트 예정 안내 file [36] 포커고수 2021-02-05 2907 6
ㅇㅇㄷㅊ
Close
ddec
Close