mainlogo

You must be 18+ to view this page

You must be at least eighteen years old to view this content. Are you over eighteen and willing to see adult content?

추게 딜러는 봐라 - 포커고수 POKERGOSU

https://pokergosu.com/best/35608738상세내용 대한민국 최고의 포커 커뮤니티 최신전략 최신 포커/홀덤 정보

mobilebanner

조회 수 3401

추천 수 37

2023.11.06 08:41:47

39BB
-2BB
bookbanner

댓글 수

 

63

2023.11.06 11:17:40

2023.11.06 17:44:52

2023.11.06 11:28:17

오 기술 개쩔어서 무섭네;; 언더는 가지 말고 퍼블릭 카지노에서만 해야겠다.

그나저나 니가 저번에 만든 포고 안드로이드 앱

https://www.pokergosu.com/best/29904867

이거...

포고 리뉴얼하고 나서는 처음 키면 이렇게 뜨는데?

20231105_211808.jpg 

이후엔 문제없이 써지긴 하는데.. 혹시 너무 큰 작업 아니라면 이거 수정해서 다시 올려줄수 있나? 뭐 안해줘도 되는데 처음에 매번 3초 기달리는게 조금 답답해서... ㅎㅎ

아무튼 BB.

2023.11.06 17:39:59

2023.11.07 00:22:57

2023.11.06 11:42:41

2023.11.06 11:46:19

2023.11.06 14:37:54

2023.11.06 17:36:22

2023.11.06 12:59:23

2023.11.06 13:16:00

2023.11.06 13:27:37

2023.11.06 16:07:58

2023.11.06 16:45:12

2023.11.06 21:06:49

2023.11.07 05:04:06

댓글 작성은 로그인이 필요합니다.

클릭 시 로그인페이지로 이동합니다.

글 수

 

4,027

제목

글쓴이날짜
2023-12-03
2023-12-01
2023-11-01
2023-09-30
2023-09-21
2023-09-05
2023-01-25
2022-10-28
2022-05-04
2022-02-07
2019-05-16
2023-12-03
2023-12-02
2023-12-02
2023-12-02
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-30
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-25
2023-11-29
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-28
2023-11-28
2023-11-27
2023-11-27