mainlogo

You must be 18+ to view this page

You must be at least eighteen years old to view this content. Are you over eighteen and willing to see adult content?

예전에는 전업하고싶었는데 생각바뀜 - 포커고수

전업의 장점이라고 생각했던 것들이 사실은 그다지 장점이 아니었음(온라인기준)1. 사람에 치일일 없이 혼자 편하게 돈번다?»대신 틸트 스트레스가 훨씬큼 차라리 사람한테 치이고 싶을정...

mobilebanner
bookbanner

댓글 수

 

34

2023.11.06 11:33:25

2023.11.06 12:25:05

2023.11.06 14:35:55

2023.11.06 16:14:06

댓글 작성은 로그인이 필요합니다.

클릭 시 로그인페이지로 이동합니다.

글 수

 

4,032

제목

글쓴이날짜
2023-12-03
2023-12-01
2023-11-01
2023-09-30
2023-09-21
2023-09-05
2023-01-25
2022-10-28
2022-05-04
2022-02-07
2019-05-16
2023-11-30
2023-12-04
2023-12-03
2023-12-03
2023-12-02
2023-12-03
2023-12-02
2023-12-02
2023-12-02
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-30
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-25
2023-11-29
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-29

검색